2011. január 17., hétfő

Egy kép ezer szóval felér.

1848. évi II. törvénycikk:
fenséges cs. kir. austriai főherczeg István Magyarország nádorává választatik

Ő cs. kir. és apostoli Felsége az ország Rendeinek ezen eképen, és teljes szabadsággal tett választását, annak szokott módon történt bejelentése után, kegyelmesen elfogadván; egyszersmind az ország Rendeit biztositani méltóztatott, nemcsak az iránt, hogy az ország törvényét, melly négy alkalmas egyének kijelölését rendeli, hanem egyszersmind az iránt: hogy a nádori méltóságot minden törvényes jogaiban ennekutána is fen fogja tartani, és eszközölni, hogy az elválasztott uj nádor a nádori és ezzel kapcsolt királyi helytartói méltóság minden törvényes jogait és kötelességeit egész kiterjedésben, minden bárhonnan eredhető akadály nélkül, teljes mértékben gyakorolhassa.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése